Cluster > Erkenning

Erkenning

De vergunde zorgaanbieder vzw ADL-Cluster Oostende, met maatschappelijke zetel: Ieperstraat 12 te
8400 Oostende, wordt met ingang van 1 september 2016 voor onbepaalde duur vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voor het bieden van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aan personen met een handicap. (Schrijven VAPH Brussel, 30 augustus 2016).

De VZW ADL-Cluster Oostende heeft als ondernemingsnummer 0.472.873.911.

Ieperstraat 12 8400 Oostende

De subsidie-eenheid is nr. 237.
RPR Gent, afdeling Oostende