Cluster > Erkenning

Erkenning

De vergunde zorgaanbieder vzw ADL-Cluster Oostende, met maatschappelijke zetel: Ieperstraat 12 te
8400 Oostende, wordt met ingang van 1 september 2016 voor onbepaalde duur vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voor het bieden van ondersteuning aan personen met een handicap. (Schrijven VAPH Brussel, 30 augustus 2016).

De VZW ADL-Cluster Oostende heeft als ondernemingsnummer 0.472.873.911.

Ieperstraat 12 8400 Oostende

De subsidie-eenheid is nr. 237.
RPR Gent, afdeling Oostende