Cluster > Onze missie

Onze missie

Wie zijn we?

Vzw ADL Cluster Oostende is een erkende en gesubsidieerde vergunde zorgaanbieder voor het bieden van ondersteuning aan personen met een handicap.

Onze opdracht

ADL Cluster Oostende verleent intensieve woonondersteuning onder de vorm van ADL (Activiteiten Dagelijks Leven) assistentie aan personen met een handicap zodat die zelfstandig kunnen wonen en leven met maximale zelfbeschikking.

Het verlenen van de dagelijkse assistentie gebeurt door het 24/24u beschikbaar stellen van ADL hulp, geboden door professioneel opgeleide ADL assistenten. Hoe maken we onze opdracht waar?

De vzw probeert de noden en de verwachtingen van de gebruikers zo goed mogelijk in overeenstemming te brengen met de mogelijkheden van de organisatie en die van de ADL assistenten.

We hebben voortdurend aandacht voor de (nieuwe) noden van de gebruikers en sturen onze organisatie permanent bij.

Dit doen we in absoluut respect voor de eigenheid van de gebruikers en in een sfeer van open communicatie en betrokkenheid.

missie