vzw ADL Cluster > Onze visie

Onze visie

De vzw wil erkend worden als toonaangevende voorziening in onze regio met een dynamisch, klantgericht en vernieuwend beleid. Daarom streven we naar continue kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening.

Zowel op sociaal vlak als op economisch vlak wil de vzw de balans in evenwicht brengen, zodat onze voorziening zowel voor de medewerkers als voor de gebruikers een aangename plaats is om te werken en te wonen.

De vzw onderschrijft de visie van inclusief wonen. Ondersteunend leven gaat uit van het basisidee dat een persoon in zijn eigen huis ( huur of eigendom) in de samenleving wil leven. Integratie in de gewone maatschappij is niet het ultieme doel, maar een middel om goede kwaliteit van leven mogelijk te maken. Er worden stimulansen aangeboden aan gebruikers om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen waarbij ze zelf vorm en inhoud geven aan hun bestaan (empowerment). Bij iedere gebruiker wordt gestreefd naar een evenwicht tussen zelfstandigheid en het bieden van de nodige ondersteuning, tussen kunnen en aankunnen. Ondersteunend wonen is ingebed in een respectvolle bejegening. Een gebruiker heeft recht op ondersteuning doorheen de verschillende aspecten van wonen, vrije tijd en relaties, het betekent oog hebben voor, vragen capteren en gepaste acties ondernemen.

visie


Collectieve rechten en plichten

Overeenkomstig het besluit van de vlaamse regering van 04/02/2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap beschikt vzw ADL-Cluster Oostende over een document collectieve rechten en plichten voor de gebruikers en de voorziening.

Het document wordt voor de aanvang van de ondersteuning overhandigd aan de gebruiker of zijn vertegenwoordiger, die tekent voor akkoord en ontvangst. De volledige tekst van het document collectieve rechten en plichten wordt aan de gebruikers en hun vertegenwoordigers meegedeeld en is voor hen permanent ter inzage beschikbaar. De bundel is op verzoek via de contactpagina van deze website te verkrijgen.