Cluster > Waarden

Waarden

De voorziening vzw ADL Cluster Oostende wil in haar dienstverlening ten aanzien van de gebruikers en haar medewerkers, uitgaan van volgende waarden:

Christelijke visie

De vzw Cluster Oostende is geďnspireerd vanuit een christelijke visie en vanuit de waarden die terug te vinden zijn in het evangelie. (Naasten)liefde en solidariteit zijn de basiswaarden van onze organisatie. Die waarden zullen we dagelijks gestalte geven in de dienstverlening aan de gebruikers van het project zelfstandig wonen. Deze christelijke visie en houding wordt mede bepaald en gestimuleerd vanuit de stichter van de vzw Cluster, CM Oostende.

Duidelijke afspraken (vb. rond dienstverlening, beleid, opvolging klachten, …)

Betrokkenheid (vb. overleg gebruikers en medewerkers)

Privacy (vb. infrastructuur, …)

Respect voor de eigenheid van de gebruiker (vb. mogelijkheden en beperktheden, verschillende overtuigingen, …)

“Cluster Oostende verbindt zich ertoe, overeenkomstig haar statuten, ADL-dienstverlening aan te bieden aan de gebruiker, ongeacht dienst etnische afkomst, ideologische overtuigingen, nationaliteit, geslacht, sociale achtergrond, filosofische overtuiging, godsdienstige overtuiging, seksuele geaardheid, of financieel onvermogen”

Respect voor andere betrokkenen

De voorziening toont niet alleen respect voor de gebruiker, maar evenzo voor alle andere betrokkenen : bestuurders, coördinatoren, ADL medewerkers, technisch medewerkers

Continu verbeteren als basis voor verdere ontwikkeling van de voorziening